چنین جام لطیف

کار سفالگر،مهره ساز و کاشی ساز هرسه یکی است و آن فخر بخشیدن به خاک است.همان کاری که در آغاز هستی خداوند کرد و به خاک افتخار داد و او را مفتخر کرد که جسم انسان شود.
در این کتاب با همه فنون سفالگری آشنا می شوید.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
58,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
64
شماره دیونی: 
738 1/ ج83ی
فراکد: 
شابک: 
9789643917760