سیری در سرویراستاری

به نظر میرسد که مفهوم لغوی و اصطلاحی سرویراستاری یکی باشد،یافتن سرمنشا و پیشینه ی سرویراستاری،اولا با اهداف کاربردی این کتابک و اختصار آن ناسازگار است و در ثانی نیاز به پژوهش مستقل دارد...
برای آشنایی با ادبیات و مطبوعات کودک و نوجوان به این کتاب مراجعه نمایید.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
33,000ریال
شمارگان چاپ: 
3,000جلد
تعداد صفحات: 
76
شماره دیونی: 
070 41/ س 363 ح
فراکد: 
شابک: 
9789643918804