قصه های سرو ته

این کتاب شامل قصه های تخیلی است که به صورت اشتباه و سرو ته نوشته شده است تا حس خیالپردازی کودکان هنگام مطالعه تقویت شود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
30,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
36
شماره دیونی: 
دا 130 ق641ش
فراکد: 
شابک: 
9789643918019