کد خبر: 5592 | تعداد بازدید: 1149 بار مشاهده شده | زمان ارسال:

رضا کامیاب به سمت مدیراموربازرگانی کانون منصوب شد

مدیر جدید بازرگانی کانون با تاکید براهمیت احترام و توجه به نیروی انسانی و کرامت آن به انتظارات مقام معظم رهبری از کانون اشاره کرد و گفت برای تحقق این اهداف باید همت بیشتری به خرج دهیم و به سمت آن افق‌ها حرکت کنیم.