کوچ ستاره

برای من الدوز افسانه است.افسانه ای کوتاه که در قبیله من رایج است.این نوشته شاید تعجیلی جز طرح این افسانه نباشد چراکه وقتی به پایان رسید و پرده فرود آمد،دلم آرام نداشت و احساس می کردم هنوز آبادی من خورشیدی را در چاه پنهان کرده است.بعد از کوچ الدوز من تمام شب ها در صحراهای پرسکوت آدمیان به دنبال فانوسی ام که روشن مانده باشد هنوز، و شما را به جان تمام ستاره ها اگر در کوج تان از این سوی آسمان تا آن سوی"مدیار" را ایستاده بر دهانه ی چاهی دیدید مرا خبر کنید...
متنی را که خواندید قسمتی از نمایشنامه کوچ ستاره نوشته هادی حوری است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
25,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
56
شماره دیونی: 
2فا8 62/ ک916ح
فراکد: 
شابک: 
9789643918446