مهمان جامانده

نمایشنامه همان داستان قدیمی مهمان ناخوانده است که حیوانات در یک روز بارانی به خانه پیرزن مهربانی پناه می آورند و بقیه داستان...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
25,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
32
شماره دیونی: 
2فا8 62/ م748خ
فراکد: 
شابک: 
9789643919245