دلتنگی های یک آپارتمان

اتفاقی
خواهش می کنم
کلید را جا بگذارید
زنگ را اشتباه بزنید
یا از آسانسور زودتر پیاده شوید
آن وقت
حتی اگر شده اتفاقی
از حال یکی از همسایه ها
با خبر می شوید...
با مجموعه ای از شعر نو در این کتاب آشنا می شوید.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
29,000ریال
شمارگان چاپ: 
4,000جلد
تعداد صفحات: 
44
شماره دیونی: 
1فا8 62/ د456م
فراکد: 
شابک: 
9789643918682