حلزون من گم شده

بابا رفته است تا نگذارد دشمن شهر ما را بگیرد. مامان و زن های دیگر در خانه ی ما جمع شده اند و برای بابا و دوستانش غذا می پزند...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
20,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
28
شماره دیونی: 
دا 955 0843/ ح836الف
فراکد: 
شابک: 
9789643917104