این طرف صحرا،آن طرف صحرا(کردی)

زیر گنبد کبود یک صحرا بود. این طرف صحرا یک بز زنگوله پا با سه تا بچه بود. آن طرف صحرا یک گرگ همیشه گرسنه بود. یک روز گرگه از آن طرف صحرا به این طرف آمد و بز زنگوله پا و بچه هایش را دید و نقشه کشید که … .
کتاب مجموعه چهار داستان است که به همراه تصاویر زیبا جذابیت بیشتری یافته است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
30,000ریال
شمارگان چاپ: 
3,000جلد
تعداد صفحات: 
32
شماره دیونی: 
الف511ش 590 دا
فراکد: 
شابک: 
9789643914493