من وعجیب وغریب

خواب آلود به حیاط رفتم.حیاط پراز بوهای جورواجور بود. بوی خرمالو،باران،آدامس،خاک و لباس بچه...هوا را بو کشیدم و بیش تر خوابم گرفت. یک دفعه درخت خرمالو تکانی خورد و شاخه هایش به طرف من برگشتند.مثل مادری که دست هایش را برای در آغوش گرفتن بچه اش باز کرده، به طرفش رفتم. بوی عجیب بیش تر شد. گیج بودم. چشمم به حلقه افتاد که داشت تغییر شکل می داد. اما من دیگر از آن نمی ترسیدم.حلقه کش آمد.باد کرد و بزرگ شد. شاخه های درخت دست هایم را گرفتند و یک دفعه در هوا شناور شدم.چشم هایم از خواب می سوخت. به درخت خرمالو نگاه کردم. درخت در هاله ای از بخار رنگی فرو می رفت و مرا هم با خودش می برد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
35,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
152
شماره دیونی: 
م359خ 62/ 3فا8
فراکد: 
شابک: 
9789643919863