نردبانی رو به آسمان

قزاق روس یکه ای خورد.لحظه ای ماتش برد.سوار فهمید گیسوی بلند و سیاهش بیرون ریخته. پخش شانه هایش شده، افتاده روی کمرگاهش. فکر این جای کار را نکرده بود.فکر نکرده بود ممکن است کلاه پوستی از سرش بیفتد و موهایش را بریزد بیرون و رسوایش کند.لحظه ای چندشش شد. تا آن لحظه، غیر از مردش، نشده بود کسی نگاه به موهایش بکند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
35,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
136
شماره دیونی: 
ن876ق 62/ 3فا8
فراکد: 
شابک: 
9789643919870