راهنمای شیوه های نقد ادبی

نقد ادبی، مانندهر تخصص و علمی به فنون و دانش خاص خود نیاز دارد. خوب است منتقد از همان ابتدا مشخص کند از چه زاویه و با چه رویکردی می خواهد اثر مورد نظرش را نقد کند. معیارهایش چیست و در نقد خود به چه چیزهایی اهمیت می دهد...

موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
34,000ریال
شمارگان چاپ: 
3,000جلد
تعداد صفحات: 
64
شماره دیونی: 
ر886الف 068/ 808
فراکد: 
شابک: 
9789643917722