چی چی، قاشق و قیچی

اسباب خانه باهم بازی می کردند. این طرف و آن طرف می دویدند. بالا و پایین می پریدند.قایم می شدند و هم دیگر را صدا می زدند.وقتی از این بازی ها خسته شدند،یک گوشه نشستند...
شانه گفت:بیایید یک بازی جدید بکنیم.ببینید، من می توانم یک هزارپا بشوم.اگر قیچی هم بیاید کنارم،باهم می شویم یک بز. این جوری...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
43,000ریال
شمارگان چاپ: 
6,000جلد
تعداد صفحات: 
44
شماره دیونی: 
چ394خ 5/ 745
فراکد: 
شابک: 
9789643919139