همیشه ی همیشه دوست دارم

دم دراز تندتر از دم کوتاه می دود و از او باهوش تر است؛اما وضع همیشه این جور نمی ماند.درعوض، هرشب بعد از یک روز شاد و پر جنب و جوش، وقتی دوتایی به لانه بر می گردند، دم دراز چیزی را به دم کوتاه می گوید که همیشه همان جور می ماند،همیشه ی همیشه...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
25,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
24
شماره دیونی: 
ه776الف 590 دا
فراکد: 
شابک: 
9789643917333