سیاه کوچولو سفید کوچولو

سفید کوچولو گفت:تو همیشه این قدر تند می دوی؟ سیاه کوچولو گفت: بله تند می دوم. چون توی جنگل همیشه خطر هست باید مواظب شکارچی ها باشم...سیاه کوچولو و سفید کوچولو باهم حرف می زدند که از خستگی خوابشان برد. ناگهان با صدای پایی از خواب پریدند.سیاه کوچولو فریاد کشید: شکارچی!...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
40,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
36
شماره دیونی: 
س19ز 32/ 599 دا
فراکد: 
شابک: 
9789643916398