لی لی زی، بیا بازی

لی لی زی یک حلزون تنها و خجالتی بود. بیش تر وقت ها سرش را توی صدفش می کرد و همان جا می ماند. هروقت کسی می گفت:لی لی زی بیا بازی، لی لی زی بهانه می آورد و می گفت: نه نه. آفتاب اذیتم میکند...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
40,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
16
شماره دیونی: 
ل152ط 590 دا
فراکد: 
شابک: 
9789643917128