ژینژانبر مرغ نوروزی

دریا طوفانی بود.کشتی کوچک یان زیر ضربه های سنگین موج ها در حال شکستن بود.یان ترسیده بود؛ هیچ وقت این همه از ساحل دور نشده بود.درست در آخرین لحظه، قبل از آن که کشتی غرق شود، یان، ناخدای کشتی شکسته ی کوچک،در میان موج های بلند دو اسب آبی رنگ دید که به سوی او می آیند؛ زیباترین اسب هایی که در تمام عمرش دیده بود.آرزو کرد کاش قصه ی آن ها راست باشد...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
35,000ریال
شمارگان چاپ: 
4,000جلد
تعداد صفحات: 
32
شماره دیونی: 
ژ895ف 2/ 398
فراکد: 
شابک: 
9789643918088