کد خبر: 5617 | تعداد بازدید: 2247 بار مشاهده شده | زمان ارسال:

سیاه کوچولو، سفید کوچولو برای کودکان منتشر شد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مجموعه کتاب های مرغک، کتاب << سیاه کوچولو، سفید کوچولو >> نوشته ی حمیده زاهد شکرآبی را منتشرکرد و این کتاب وارد کتاب فروشی ها شد.