کد خبر: 5618 | تعداد بازدید: 957 بار مشاهده شده | زمان ارسال:

طنز قندآباد منتشر شد

<< قندآباد >> نوشته ی سید سعید هاشمی، عنوان کتاب طنزی است که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه ی دفاع مقدس برای نوجوانان منتشر شده است.
این کتاب داستان معلمی را روایت می کند که به روستایی به نام قندآباد وارد و آن جا درگیر مشکل های فراوانی می شود.