کد خبر: 5619 | تعداد بازدید: 2327 بار مشاهده شده | زمان ارسال:

دلتنگی‌های یک آپارتمان» راهی کتاب فروشی‌ها شد

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجموعه شعر «دلتنگی‌های یک آپارتمان» سروده‌ی مهدی مردانی را روانه‌ی فروشگاه های محصولات فرهنگی‌هنری کرد.
این مجموعه شعر که با تصویرگری مهزاد اردیبهشت آراسته شده برای گروه سنی «د و ﻫ» (دوره اول و دوم متوسطه) به چاپ رسیده است.
این مجموعه شامل 20 شعر، با عنوان‌‌های «قصیده‌ای به نام آپارتمان»، «خانه‌های پر از شعر»، «درد هفتاد ساله»، «رنگ‌ها و صداها»، «شعر بی‌خوابی»، «دلتنگی»، «اتفاقی»، «آب و آینه» و ... منتشر شده است.