فرصتی برای انتخاب

بحث جالب و پرهیجان جبر و اختیار از مباحثی است که موجب شکوفاشدن خلاقیت دانش آموزان می گردد.آقای مدرسی، مدیر دبیرستان صادقی و آقای جعفری، معلم آگاه و فرزانه ی این دبیرستان، گذشته از کلاس درس، جلسات گفتگوی آزاد برقرار می سازند و آن چه که می خوانید چگونگی بحث و گفت و گو در این جلسات است.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
32,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
104
شماره دیونی: 
ف756ح 465/ 297
فراکد: 
شابک: 
9789463917159