برای بالا رفتن

انگار پرنده ای روی سر و شانه ی آن ها لانه کرده باشد،بی حرکت ایستاده بودند و تماشا می کردند، مثل درخت خشک.
مثل درخت خشک ایستاده بودند. وجودشان پر از ترس بود.چیزی شبیه اختاپوس در سینه ی آن ها جا گرفته بود و پاهایش را به دیواره ی قلبشان می کشید.نفس در سینه ها بند آمده بود.
پیامبر یک بار دیگر پرسید؟
- آیا کسی نیست که...؟
از کسانی که پیامبر منتظر شنیدن جوابشان بود، صدایی به گوش نرسید. زبان در دهانشان قفل شده بود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
27,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
82
شماره دیونی: 
ب776ر 35/ 297
فراکد: 
شابک: 
9789643918941