ادبستان

پدرم را بسیار دوست داشتم. در قبیله ی من، بزرگ همه محسوب می شد و هر ازدواج و پیوندی، هر جنگ و صلحی و هر خرید و فرو شی تنها با اجازه ی او بود که انجام می شد. پدرم نه تنها رئیس شجاع و سخاوتمند قبیله ام بود بلکه حکیم دردهای مان هم بود و نیز راه شناسی یگانه و کم نظیر در سفرها وکوچ های شبانه.
پدرم محبوبیتی خاص داشت، اما اینک چندی بود آوازه ی ظهور دوباره ی دین ابراهیم- آن بزرگ مرد بی نظیر عرب- تحت نام " اسلام " در چهار گوشه ی صحراهای عربستان طنین افکنده و لابد در تلاطم این موج نوآمده، از شهرت پدرم نیز کاسته شده بود...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
47,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
166
شماره دیونی: 
الف968ط 651/ 297
فراکد: 
شابک: 
9789643918750