نیکی و نیکان

" قرآن مجید " آخرین و کامل ترین پیام آسمانی است که انسان را در دنیا و آخرت به رستگاری می رساند.
نیکی و نیکان مفاهیم این کتاب جاویدان را به صورتی ساده و روان برای نوجوانان بیان می کند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
47,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
182
شماره دیونی: 
ن968ط 6/ 297
فراکد: 
شابک: 
9789643919023