سارای مهربان

سارا حسابی عصبانی شده بود.
- پس حرف من را گوش نمی کنی؟ ها؟ الان می آیم و دعوایت می کنم.
سارا این را گفت و از قاب پنجره آمد پایین تا عروسکش را ادب کند.
اما عروسک هنوز مشغول تماشای خورشید بود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
30,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
32
شماره دیونی: 
1393س 984ت 300دا
فراکد: 
شابک: 
9786000100636