کد خبر: 5631 | تعداد بازدید: 2979 بار مشاهده شده | زمان ارسال:

کتاب «سگ‌سانان و کفتارها» منتشر شد و به فروشگاه های کانون آمد

در این کتاب ابتدا با ویژگی‌های کلی پستانداران، راسته‌های پستانداران امروزی و تنوع آن‌ها در ایران و نکاتی درباره خانواده سگ‌سانان در 2 گروه وحشی و اهلی آشنا می‌شویم.
در عین حال، شناخت شکل ظاهری، نام فارسی و علمی، عادت‌ها و رفتار، جانورشناسی، نقش این حیوان‌ در تاریخ، فرهنگ و هنر ایران، پراکندگی گونه‌های مختلف آن در ایران و جهان و زیست‌گاه‌های این جانور به همراه تصویرهایی از زیرگونه‌های امروزی سگ‌سانان در جهان از ویژگی‌های این کتاب است.