سفر به شهریور

دوهزار نفر یک صدا داد می زدند:" حرکت،حمله،حرکت،حمله."
هزار نفر هم یک صدا داد می زدند:"شاهین،گل بزن...شاهین،گل بزن..."
اولین گل در اواخر نیمه ی اول بازی به ثمر رسید.در دقیقه ی دوازده نیمه ی دوم بازی می توانستیم اولین شوت تیم حرکت را به سمت دروازه بان تیم شاهین بفرستیم که دروازه بان شان توپ را در دو ضرب گرفت. در دقیقه ی سیزدهم بازی، انگار نحسی سیزده...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
23,000ریال
شمارگان چاپ: 
15,000جلد
تعداد صفحات: 
100
شماره دیونی: 
س838خ 62/ 3فا8ن
فراکد: 
شابک: 
9789643916053