تو لک لکی یا دارکوب

لک لکی که فیل می شود!
چگونه ممکن است؟
این بازی نقاشی هاست.
نگاه کنید!

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
35,000ریال
شمارگان چاپ: 
10,000جلد
تعداد صفحات: 
48
شماره دیونی: 
ت394خ 590 دا
فراکد: 
شابک: 
9789643916930