فروشگاه کانون کرج

مدیر فروشگاه: 
خانم قربانی
استان: 
آدرس: 
کرج خیابان ساسانی انتهای خیابان نامجو (کشتارگاه قدیم)
شماره تماس: 
32820909
Iran