فروشگاه کانون شهرک قدس

مدیر فروشگاه: 
خانم قربانی
استان: 
آدرس: 
تهران شهرک قدس انتهای شهید فرحزادی روبروی بیمارستان آتیه.
شماره تماس: 
88087868
Iran