ایستگاه

با ترس دستم را بالا آوردم، بازپرس دستم را گرفت و درحالی که انگشتهایم را فشار می داد گفت: حیف است این انگشتها و این ناخنهای کوچک ناقص بشوند.
وحشت زده دستم را پس کشیدم...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
9,000ریال
شمارگان چاپ: 
25,000جلد
تعداد صفحات: 
72
فراکد: 
شابک: 
978-964-432-574-8