آرش کمانگیر

چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن
-منم آرش، سپاهی مردی آزاده
برای آزمون سخت دشمن
اینک آماده!
.....

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
35,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
28
فراکد: 
شابک: 
978-964-432-982-1