به سوی او

میمیریم و مدتی بعد،چیزی از ما باقی نمی ماند،جز مشتی خاک و چندتکه استخوان.آیا پس از آن که به خاک و استخوان تبدیل شدیم،بار دیگر زنده می شویم؟!

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
65,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
100
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-927-6