باغ بزرگ قدیمی متروک

در چوبی باغ بزرگ قدیمی متروک در چهارفصل سال باز بود.پسران و دختران همسایه در چهارفصل سال به باغ می رفتند.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
66,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
48
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-898-9