پلنگ سیاه

کلاغ روی شاخه ای ایستاد و گفت:راه را پیدا کردم.
بعد درباره ماه،غار،پرنده سیاه بزرگ و راهی که باید همه باهم بروند برایشان حرف زد...

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
35,000ریال
شمارگان چاپ: 
3,000جلد
تعداد صفحات: 
24
فراکد: 
شابک: 
978-964-432-228-0