زمستان تمام می شود

دقیقا دویست و بیست و نه روز بعد از آن واقعه است که تصمیم خودم را بگیرم.البته نه به قصد این که راه بیفتم بروم بکشمش....

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
96,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
156
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-778-4