زیبا صدایم کن

محاصره شده بودیم.هیچ را فراری نبود.هرلحظه به ماشین های پلیس اضافه می شد که با آژیرهایشان جیغ کشان خیابان های اطراف را می بستند....

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
85,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
192
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0194-7