باز کن ببین شکل ها

در هر صفحه با بیرون کشیدن نشانه ،یک صفحه نمایان می شود تا در ده تصویر پنهان شده با شکل ها آشنا شویم.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
95,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-419-6