بردیا و ملکه ی سرزمین عاج

با خودم گفتم باید بلند شوم،باید بلند شوم و جایی پنهانش کنم،جایی که دست هیچ کس به آن نرسد،ایی که فقط خودم بدانم و خودم،جایی که می دانستم زود به سراغش خواهم رفتو

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
50,000ریال
شمارگان چاپ: 
3,000جلد
تعداد صفحات: 
312
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0136-7