شوخی در پارک بزرگ

در بخش های آخر مستطیل،جاذبه را کم کم بیش تر کرده بودند و اسب آرام آرام پایین می آمد.بچه ها از استاد به خاطر شوخی دایره ها و نیمکت عذرخواهی کردند.استاد از این که بچه ها این قدر هوش و دقت به کار برده بودند،از همیشه شادتر بود.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
15,000ریال
شمارگان چاپ: 
12,000جلد
تعداد صفحات: 
28
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-594-0