کارخانه همه کاره

پدرم می گوید: آدم خیلی بیش تر از این هاست و با ابزارهایی که در خودش دارد کارهای زیادی می تواند بکند.حالا دیگر با خودت است که آن ابزارها را پیدا کنی.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
32,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
32
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0386-6