کرم اندازه گیر

بلبل خودپسند و زورگو که حرف حسابی سرش نمی شد،گفت:اگر صدای مرا اندازه نگیری تورا به جای صبحانه می خورم،حالا خودت می دانی!!

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
22,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
32
فراکد: 
شابک: 
978-964-432-301-0