فسقلی3

ابرهای سیاه آسمان را می پوشاند.فسقلی به دنبال پناهگاهی می گردد.اما دیر شده!برق آسمان را می شکافد و رعد می غرد.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
15,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
32
فراکد: 
شابک: 
978-964-432-031-6