مرد جوان و خیاط حیله گر

آن وقت ها که جاده ها خاکی بودند و راه ها پرخطر،جوانی ازخودراضی و پرمدعا سوار بر اسب به شهر دوردستی رسید.در این شهر خیاطی بود که....

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
35,000ریال
شمارگان چاپ: 
15,000جلد
تعداد صفحات: 
40
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-317-5