فراموشم نکن

هر روز که می گذشت حافظه عزیزجان کمتر می شد و خاطراتش از ذهنش پاک می شد.بعضی وقت ها از خودم می پرسیدم:اگر فراموشی عزیزجان بیشتر شود من را به یاد خواهد آورد؟

گروه سنی: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
75,000ریال
شمارگان چاپ: 
4,000جلد
تعداد صفحات: 
36
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0366-8