راه او

آیا زنده با مرده فرق ندارد؟
زنده بودن بهتر است یا نبودن؟
خداوند خیرخواه بنده هاست
و میخواهد آن ها زنده باشند

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
140,000ریال
شمارگان چاپ: 
4,000جلد
تعداد صفحات: 
84
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0066-7