خارپشت کوچولو و کاغذ عجیب و غریب

خارپشت کوچولو با تعجب نگاهی به دور و بر انداخت.کسی نبود.نقشه را قایم کرد و گفت:یک گنج!چه خوب!می روم و آن را پیدا می کنم.

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
قیمت: 
45,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
28
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0237-1