دایناسور صحرا

درست در میانه های زمین، صحرای پهناوری بود که سرو ته آن را کسی ندیده بود.وسط این صحرای خشک،واحه ای بود سرسبز با چند درخت کهن سال و چشمه ای که از زمین بیرون می زد و کمی آن طرفتر در گودالی فرو می رفت و ناپدید می شد.اما در این صحرای آرام راز عجیبی نهفته بود که کسی از آن خبر نداشت.....

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
55,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
36
فراکد: 
شابک: 
978-600-01-0424-5