قصه الاغ و سنگ

روزی روزگاری در سرزمینی دوردست این خبر در میان مردم پخش شد که سلطان کشور که اتفاقا مرد عاقلی هم بود قصد دارد یک الاغ و یک تخته سنگ را به دادگاه آورده و محاکمه کند!

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
32,000ریال
شمارگان چاپ: 
20,000جلد
تعداد صفحات: 
32
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-076-1