قرمزی

قاشق چای خوری تنها توی استکان چای نشسته بود. این طرف را نگاه کرد،آن طرف را نگاه کرد تا شاید کسی پیدا شود با او بازی کند.ناگهان از آن بالا قند سفیده تالاپی افتاد توی استکان.قاشق چای خوری خیلی خوشحال شد. دورش چرخی زد و گفت: می آیی بازی؟

گروه سنی: 
موضوع کتاب: 
سال تولید: 
نویسنده: 
قیمت: 
35,000ریال
شمارگان چاپ: 
5,000جلد
تعداد صفحات: 
44
فراکد: 
شابک: 
978-964-391-005-1